Kosaram

Bezárás

HA VALAMI KÜLÖNLEGESERE VÁGYSZ

SZUPERGYORS SZÁLLÍTÁS

KÖNNYŰ CSERELEHETŐSÉG

Vásárlási tájékoztató

 

 

VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A vásárlási tájékoztató részletesen tartalmazza a www.settevelifashion.com weboldalon történő vásárlás feltételeit. Kérem, hogy mielőtt megrendelését elküldi, a vásárlási tájékoztatót alaposan olvassa át.

 

 

  1. A Szolgáltató személye és elérhetősége

 

Név: Buza-Jetzin Vivien 

 

Székhely: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Telephely: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Levelezési cím: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Cégjegyzékszám: 55948722

Adószám: 57327985-1-42

Telefonszám: + 36 30 748 9849

E-mail: settevelifashion@gmail.com

Weboldal: www. settevelifashion.com

 

 

  1. Termék rendelése és szállítása

 

A webáruházon keresztül történt termék/termékek megrendelését futárszolgálattal szállítjuk ki a Vásárló részére. A szállítási határidő (belföldi szállítás esetén) 1-3 munkanapot is igénybe vehet.

Külföldre történő szállítás esetén a kapcsolatfelvétel során mindig külön egyeztetés szükséges, hogy az adott országba milyen díjszabással tudjuk vállalni a szállítást. A nem magyarországi lakcímre való szállítás, minimum 3000 forint többletköltséggel jár, melyet előre utalás után tudjuk vállalni.

 

A Vásárló a webáruházban történt megrendelésével elfogadja a vásárlási tájékoztatóban foglaltakat.

 

A megrendelés során kérjük, adja meg az alábbi adatokat:

 

Vásárló neve

Szállítási cím

Számlázási cím

Fizetési mód (utánvétel, bankkártyás fizetés, banki utalás)

E-mail cím

Telefonszám

 

A webáruházban történt megrendelést követően a rendszer küld egy automatikus visszaigazolást a megrendelésről, így a Vásárló tudja, hogy megrendelését fogadtuk és kezeljük.

Ez az üzenet teljesen független attól, hogy a megrendelt termék raktárkészleten van-e.

A megrendelést követően 1 napon belül e-mailben visszajelzést küldünk Vásárlóinknak, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, valamint, hogy a megrendelést összeállítottunk. Amennyiben egyszerre több termék került megrendelésre és nem minden termék áll rendelkezésre, a Vásárló tud nyilatkozni róla, hogy a hiányzó termék megrendelését fenntartja-e addig amíg érkezik, illetve, hogy milyen formában kéri azok későbbi kiszállítását.

 

Az előreutaláshoz minden szükséges információt megadunk. Ezt követően jelezzük a Vásárló részére, hogy mikor került postára a csomag, mikor várható annak megérkezése.

Előre utalás esetén akkor kezdjük meg a csomaggal kapcsolatos ügyintézést amikor a megrendelt termék, termékek vételára számlánkon jóváírásra került.

 

 

  1. A szállító partner személye és elérhetősége

 

Szállító partner neve: GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

E-mail címe: info@gls-hungary.com

 

A megrendelt termékeket Magyarország területén belül, illetve külföldre a GLS futárszolgálat segítségével juttatjuk el Vásárlóink részére.

Vásárlóink megrendeléseiket kérhetik más szállítási címre is. Ebben az esetben kérjük, hogy tüntessék fel a címen tartózkodó átvevő nevét és az átvétel pontos címét pl. emelet vagy szoba szám.

Az átlagos szállítási határidő attól függően, hogy - milyen fizetési módot választott a megrendelő – 1-3 munkanap. 

A csomag átvételét megelőzően kérjük, hogy ellenőrizze a csomag sértetlenségét. A csomag átvételét kézbesítéskor névvel, dátummal, aláírással kell igazolni. Bármilyen sérülést talál a csomagon a futár jegyzőkönyvet készít a helyszínen róla.

Külföldre történő szállítás esetén minden esetben külön egyeztetést igényel, hogy milyen díjszabással és milyen szállítási határidővel tudjuk vállalni a házhoz szállítást. A nem magyarországi lakcímre való szállítás, minimum 3000 forint többletköltséggel jár, melyet előre utalás után tudjuk vállalni.

 

A házhoz szállítás díja:

Magyarország területén belül a vásárolt termék házhoz szállításának díját átvállaljuk.

 

Külföldre történő szállítás esetén minden esetben előzetes egyeztetést igényel, hogy milyen díjszabással tudjuk vállalni a termék házhoz szállítását.

 

 

  1. Elállási jog

 

 

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a Fogyasztót a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélküli felmondási jog illeti meg.

 

A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének a napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a tájékoztató 1. pontjában megadott kapcsolattartási címek bármelyikén keresztül a szolgáltató részére eljuttatni. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Amennyiben a Fogyasztó az elállási nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül elküldi a Fogyasztó részére azt határidőben teljesítettnek kell tekinteni.

Postai úton való megküldés esetén a postára adás dátumát, e-mail esetén az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számításánál.

A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett összeget.

A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által megadott számlaszámra történik, visszautalással.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére a vásárlási tájékoztató 1. pontjában feltüntetett címére legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a megrendelt termék vissza nem érkezik, illetve a Fogyasztó hitelt érdemlően nem bizonyítja, hogy visszaküldte.

A Fogyasztó kérheti a visszaküldött termék cseréjét vagy levásárlását is.

 

A Fogyasztó az elállási jogát csak akkor gyakorolhatja, ha a visszaküldendő termék az alábbi feltételeknek megfelel:

- a vásárolt termék sérülésmentes

 

A kézhezvételt követően megsérült termék esetében az elállási jog nem gyakorolható, valamint használt terméket nem áll módunkban visszavenni.

 

A termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon túl bejelentett elállás esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási szándékát.

 

A termék visszaküldését az alábbi címre kérjük teljesíteni:

 

Név: Settevelifashion, Buza-Jetzin Vivien

Cím: 1106 Budapest, Heves u. 33.

 

Utánvéttel feladott csomagot, csomagokat nem áll módunkban átvenni, azokat visszaküldjük a feladó részére.

 

Termékcsere:

Amennyiben a Fogyasztó a termék cseréjét kérte és a csere termék rendelkezésre áll, a visszaküldött termék cseréjétől számított 14 (tizennégy) napon belül kicseréljük azt. Kizárólag azokat a termékeket áll módunkban cserélni melyek sérülésmentesek. Használt terméket nem cserélünk.

 

 

 

  1. Jótállás

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet tárgyi hatálya csak is az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A Kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 (egy) év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

 

Név: Buza-Jetzin Vivien E.V.

 

Székhely: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Telephely: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Levelezési cím: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Telefonszám: + 36 30 748 9849

E-mail: settevelifashion@gmail.com

 

 

  1. Panaszkezelés helye, ideje, módja

 

 

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

 

Név: Buza-Jetzin Vivien

Székhely: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Telephely: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Levelezési cím: 1106 Budapest, Heves u. 33.

Telefonszám: + 36 30 748 9849

E-mail: settevelifashion@gmail.com

 

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz orvoslására azonnal nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy, ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a fenti e-mail címre írásban is megteheti az észrevételeit.

A Szolgáltató a hozzá érkezett írásbeli panaszt legkésőbb 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, úgy kérheti Békéltető Testület eljárását, melyet a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testületnél igényelhet.

 

 

 

  1. A vásárlási tájékoztató módosítása

 

A Szolgáltató a honlapon forgalmazott termékek árait bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

 

 

  1. Egyéb

 

Előfordulhat, hogy a Szolgáltató gondos eljárása ellenére hibás ár kerül ki a webáruház termékeire. Ebben az esetben, ha rendszerhiba miatt kerül ki téves ár, a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron kiszállítani a Fogyasztó részére, felajánlja a helyes áron történő kiszállítást, a Felhasználó dönthet arról, hogy kéri-e a termék kiszállítását vagy eláll vásárlási szándékától.

 

A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha valamilyen működési hiba akadályozza a honlap működését.

 

 

Jelen vásárlási tájékoztató 2022.Szeptember 01. napjától érvényes.